Historie:      Miskovic    Přítok   Bylan   Hořan    Mezholez       použité prameny

Historie Mezholez

Mezholezy - hospoda Mezholezy jsou známy již ze 14. století, kdy zdejší tvrz náležela klášteru sedleckému. V 15. století byl majitelem části vsi s tvrzí Franc z Rosentalu. Ten ji odkázal v roce 1445 klášteru sázavskému. Druhá část vsi s poplužním dvorem náležela jako zboží vladycké (součást zbožího tuchotického v letech 1528 - 1535 ) panu Václavu Okruhlickému z Kunětic. Jeho erb nesl dva beraní rohy na zlatém štítě. Jeho majetek přešel roku 1555 na pana Popela z Vesce. Tato část Mezholez byla pak připojena k Suchdolu a později k Malešovu. V roce 1638 přešla v majetek Ludvíka Širmara z Malíkova. Na části náležející klášteru sázavskému (a to po válkách husitských ) se připomíná Zbyněk z Křesic, po něm pak rytíř Beneš z Mokrovous. Mezholezy byly chudou vsí a tak se nelze divit, že se majitelé střídali každou chvilku. Byli to např. pán z Pisingu, ze Šarfenberku, Čábelický ze Soutic. Od Jana Robmhampa ze Suché v roce 1738 odkázán mezholezský majetek věřitelům hraběte Jáchyma z Bredy pro dluh 122.993 zl. a to jezuitům kutnohorským. V roce 1809 panství v Mezholezích dědil rod Dalberků. Do roku 1773 držela jezuitská kolej kutnohorská poplužní dvůr ( pak dvůr seminářský ). Po zrušení řádu připadl náboženskému fondu, který dvůr prodal rolníku Slavíkovi. Později prodán do různých rukou, mj. Janu Pospíšilovi, kteří drží statek v Mezholezích dodnes. Významnou součástí statku je z dob gotiky špýchar, jež je nyní v seznamu státem chráněných památek. Na opačném konci vsi je památkově chráněna také bývalá hospoda s vysokými barokními štíty. Mezholezy, s dřívějšími názvy Mezholesy nebo také Mezilesí, jsou položeny na jihovýchodním svahu kopce Vysoká. Probíhá tudy okresní silnice z Miskovic do Vidic. Jméno vesnice se odvozuje od dřívějších hlubokých lesů, jichž bývalo v okolí veliké množství. Před 100 lety čítala obec 34 domů se 150ti obyvateli. Na vsi je stále patrné její rozdělení na dvě části. Jednu část (severní) tvoří obytné domky a v druhé části jsou všechny hospodářské usedlosti, které v posledních desetiletích zpustly (následkem násilného vysídlení majitelů) a část jich dokonce pobořeno. V současnosti je ve vsi 40 popisných čísel, v nichž bydlí jen 38 obyvatel. Pod Mezholezy je lom s bývalou vápenkou uzavřenou v padesátých letech. Ze vsi vede cesta přímo k vrcholu kopce Vysoká, kde obec provozuje novou rozhlednu postavenou v roce 2001.

použité prameny